Dne 5. 6. 2018 proběhlo v BC Titanium požární cvičení. V 10:00 byly spuštěny požární akustické sirény na obou budovách a byla zahájena evakuace všech zaměstnanců. V průběhu pár minut bylo přibližně 1500 zaměstnanců shromážděno na evakuačním místě. Požární hlídky jednotlivých nájemníků provedly ověření počtu evakuovaných, byla provedena kontrola budovy a v 10: 15 byl poplach ukončen. Celá akce proběhla bez problémů a časový limit pro evakuaci byl dodržen. Zúčastněným zaměstnancům děkujeme za vzornou spolupráci a touto cestou Vás zároveň žádáme, abyste se v prostorách BC Titanium chovali vždy zodpovědně! 🙂